Categorieën
Linux

Linux /var map opschonen

Onlangs had ik op een test- en ontwikkel server wat problemen met een /var map die vol aan het lopen was. Bij de installatie en configuratie van de server had ik waarschijnlijk de /var map partitie iets te klein ingesteld. Minder handig, maar via de volgende commando’s was er gelukkig vrij snel weer wat ruimte vrij te maken.

df -h

Via de ‘df -h’ commando zijn eenvoudig de verschillende partities en de beschikbare ruimte te raadplagen. Hieruit kon ik opmaken dat het het bestandssysteem gekoppeld aan /var aan het vollopen was.

Bron: http://www.cyberciti.biz/faq/howto-find-out-or-learn-harddisk-size-in-linux-or-unix/

Vervolgens was ik wel benieuwd wat zoveel ruimte in nam binnen de /var map. Via de ‘du‘ commando zijn samenvattingen over het gebruik op te vragen. Via de volgende commando kon ik de 20 grootste bestanden opvragen:

du -a /var | sort -n -r | head -n 20

Bron: http://www.unixmen.com/how-to-find-large-files-and-directories-in-linux/

Update 15 mei 2013: Met volgende commando krijg je alleen bestanden te zien en niet mappen.

find . -type f -exec du -a {} + | sort -n -r | less

Bron: http://unix.stackexchange.com/a/22448

Hieruit bleek dat met name de log bestanden vrij veel ruimte in namen. Het wordt niet geadviseerd om de log bestanden verwijderen. Het is beter om deze periodiek op te schonen en te archiveren. Hiervoor kan ‘logrotate‘ gebruikt worden, deze is handmatig aan te roepen via het volgende commando:

logrotate -vf /etc/logrotate.conf

Bron: http://www.randomsequence.com/articles/running-logrotate.d-manually/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *