Categorieën
PHP WooCommerce WordPress

Nederlandse vertaling WooCommerce 2.0.5

In WooCommerce versie 2.0.5 kunnen de vertalingen voor de WordPress beheerdersomgeving ingeladen vanuit een eigen bestand. Op die manier hoeven niet alle WooCommerce vertalingen altijd geladen te worden. In de WooCommerce ‘load_plugin_textdomain’ function is duidelijk te zien hoe dit is opgezet.

Om de vertalingen zo efficiënt mogelijk op te zetten moeten er 2 .PO of .POT bestanden aangemaakt worden. Normaliter scande ik altijd met behulp van Poedit naar alle vertaalbare teksten binnen een plugin. Echter kan ik met Poedit niet onderscheid maken tussen vertalingen binnen de admin omgeving.

Er zijn meerdere gebruikers van Poedit die wel graag van een dergelijke functionaliteit gebruik willen maken. De ontwikkelaar van Poedit geeft echter in een ticket het volgende aan:

 The scanning feature of Poedit is intended for basic, simple uses. If you have more demanding needs, they you should write a proper makefile and call xgettext in it to create a POT file from your sources; then use Poedit just to translate PO catalogs and update them from that POT file.

At this time, I don’t want additional complications in this part of Poedit. Maybe later, when all the other, more serious, problems are fixed.

Ik ben me daarom gaan verdiepen in de werking van xgettext:

Uiteindelijk heb ik de volgende twee commando’s geschreven waarmee we de WooCommerce vertalingen kunnen opdelen in verschillende bestanden.

WooCommerce admin

find ./admin -iname "*.php" -type f | xgettext \
--from-code=UTF-8 \
--keyword=__ \
--keyword=_e \
--keyword=_n:1,2 \
--keyword=_x:1,2c \
--keyword=_ex:1,2c \
--keyword=_nx:1,2,4c \
--default-domain=woocommerce \
--language=PHP \
--copyright-holder="Remco Tolsma" \
--package-name=WooCommerce \
--package-version=2.0.5 \
--msgid-bugs-address="Remco Tolsma <[email protected]>" \
--files-from=- \
--output=woocommerce-admin.pot

WooCommerce

find ./ -iname "*.php" -type f | xgettext \
--from-code=UTF-8 \
--keyword=__ \
--keyword=_e \
--keyword=_n:1,2 \
--keyword=_x:1,2c \
--keyword=_ex:1,2c \
--keyword=_nx:1,2,4c \
--default-domain=woocommerce \
--language=PHP \
--copyright-holder="Remco Tolsma" \
--package-name=WooCommerce \
--package-version=2.0.5 \
--msgid-bugs-address="Remco Tolsma <[email protected]>" \
--files-from=- \
--exclude-file=woocommerce-admin.pot \
--output=woocommerce.pot

Bovenstaande commando’s bestaan uit  2 delen, een ‘find’ commando waarmee alle PHP-bestanden binnen de plugin worden gevonden. En een ‘xgettext’ commando die alle vertalingen binnen deze bestanden op zoekt. Hier worden de WordPress vertaalfuncties als ‘keyword’ meegegeven.

Mocht je overigens bij het uitvoeren van het tweede commando een “Segmentation” fout krijgen dan moet je misschien je gettext pakket updaten. Ik kreeg op mijn Mac deze fout met gettext versie 0.18.1. Na het updaten van gettext via MacPorts naar versie 0.18.2 was dit probleem opgelost:

sudo port selfupdate
sudo port upgrade outdated

Vervolgens hebben we de gegenereerde .POT-bestanden toegevoegd aan onze GlotPress installatie.

Omgeving Aantal teksten
WooCommerce 1391
WooCommerce admin 1112

Waar in WooCommerce 1.6.6 nog 2058 teksten in één bestand stonden en altijd geladen werden is dit met deze wijziging bijna gehalveerd. Deze verbetering hebben we ook verwerkt in de “WooCommerce (nl)” plugin. Met behulp van een Makefile kunnen we eenvoudig de 2 .POT-bestanden aanmaken:

WOOCOMMERCE_DIR=../woocommerce/

# Make POT files
extract:
	cd $(WOOCOMMERCE_DIR) && \
	find ./admin -iname "*.php" -type f | xgettext \
	--from-code=UTF-8 \
	--keyword=__ \
	--keyword=_e \
	--keyword=_n:1,2 \
	--keyword=_x:1,2c \
	--keyword=_ex:1,2c \
	--keyword=_nx:1,2,4c \
	--default-domain=woocommerce \
	--language=PHP \
	--copyright-holder="Remco Tolsma" \
	--package-name=WooCommerce \
	--package-version=2.0.5 \
	--msgid-bugs-address="Remco Tolsma <[email protected]>" \
	--files-from=- \
	--output=$(CURDIR)/languages/woocommerce/woocommerce-admin.pot \

	cd $(WOOCOMMERCE_DIR) && \
	find ./ -iname "*.php" -type f | xgettext \
	--from-code=UTF-8 \
	--keyword=__ \
	--keyword=_e \
	--keyword=_n:1,2 \
	--keyword=_x:1,2c \
	--keyword=_ex:1,2c \
	--keyword=_nx:1,2,4c \
	--default-domain=woocommerce \
	--language=PHP \
	--copyright-holder="Remco Tolsma" \
	--package-name=WooCommerce \
	--package-version=2.0.5 \
	--msgid-bugs-address="Remco Tolsma <[email protected]>" \
	--files-from=- \
	--exclude-file=$(CURDIR)/languages/woocommerce/woocommerce-admin.pot \
	--output=$(CURDIR)/languages/woocommerce/woocommerce.pot