Categorieën
Linux SQL

Problemen met MariaDB versie 10.1.16 op OS X El Capitan

In het bericht “Problemen met MariaDB versie 10.1.8 op OS X El Capitan” schreef ik al eerder over problemen met MariaDB. Inmiddels heb ik MariaDB bijgewerkt naar versie 10.1.16 met behulp van Brew. Helaas kreeg ik nu ook weer fouten bij het opstarten van MariaDB:

➜ ~ mysqld
2016-07-27 9:12:38 140735199690752 [Note] mysqld (mysqld 10.1.16-MariaDB) starting as process 7611 ...
2016-07-27 9:12:38 140735199690752 [Warning] Setting lower_case_table_names=2 because file system for /usr/local/var/mysql/ is case insensitive
2016-07-27 9:12:38 140735199690752 [Note] InnoDB: Using mutexes to ref count buffer pool pages
2016-07-27 9:12:38 140735199690752 [Note] InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
2016-07-27 9:12:38 140735199690752 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
2016-07-27 9:12:38 140735199690752 [Note] InnoDB: Memory barrier is not used
2016-07-27 9:12:38 140735199690752 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.5
2016-07-27 9:12:38 140735199690752 [Note] InnoDB: Using SSE crc32 instructions
2016-07-27 9:12:38 140735199690752 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M
2016-07-27 9:12:38 140735199690752 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2016-07-27 9:12:38 140735199690752 [Note] InnoDB: Highest supported file format is Barracuda.
2016-07-27 9:12:38 140735199690752 [Note] InnoDB: 128 rollback segment(s) are active.
2016-07-27 9:12:38 140735199690752 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2016-07-27 9:12:38 140735199690752 [Note] InnoDB: Percona XtraDB (http://www.percona.com) 5.6.30-76.3 started; log sequence number 3504876906
2016-07-27 9:12:38 123145313034240 [Note] InnoDB: Dumping buffer pool(s) not yet started
2016-07-27 9:12:38 140735199690752 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
2016-07-27 9:12:38 140735199690752 [Note] Recovering after a crash using tc.log
2016-07-27 9:12:38 140735199690752 [ERROR] Recovery failed! You must enable all engines that were enabled at the moment of the crash
2016-07-27 9:12:38 140735199690752 [ERROR] Crash recovery failed. Either correct the problem (if it's, for example, out of memory error) and restart, or delete tc log and start mysqld with --tc-heuristic-recover={commit|rollback}
2016-07-27 9:12:38 140735199690752 [ERROR] Can't init tc log
2016-07-27 9:12:38 140735199690752 [ERROR] Aborting

Dit keer kon ik het probleem echter oplossen door het tc log bestand te verwijderen:

mv /usr/local/var/mysql/tc.log /usr/local/var/mysql/tc.log.bak

Hier na kon ik MariaDB zonder problemen opstarten:

➜ ~ mysql.server start

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *