Categorieën
WordPress

Website vertalen, meer verkoop?

Een website in meerdere talen: een uitdaging voor websitebouwers en klanten. De verleiding van een meertalige website is groot. Klanten hopen op een eenvoudige manier hun doelgroep in verschillende landen te kunnen bedienen. Maar is het opzetten van een meertalige website wel zo eenvoudig? Technisch gezien zijn er verschillende oplossingen beschikbaar. Plugins zoals WPML, MultilingualPress, TranslatePress, GTranslate, Polylang, etc. beloven een eenvoudige vertaling van je website. Maar schijn bedriegt. In de praktijk blijken deze plugins vaak wel complex of te buggy te zijn. Bij Pronamic zetten we een meertalige WordPress website vaak op met behulp van een WordPress multisite. Deze constructie biedt meer flexibiliteit en controle, en is minder gevoelig voor technische problemen. Toch is een WordPress multisite niet voor elke klant de juiste oplossing. Bepaalde klanten willen namelijk zo weinig mogelijk werk hebben van de vertalingen. Er lijkt wat dat betreft soms ook wat te makkelijk gedacht te worden over het opzetten van een website in meerdere talen. Zo zette het volgende bericht van Mark Zahra op X me ook aan het nadenken:

Who here has added translations to their digital product website and seen a resultant increase in sales? 🧐

Mark Zahra / RebelCode

Helaas werd er niet heel veel op gereageerd, maar Rogier Lankhorst van Really Simple Plugins (o.a. de maker van de Complianz GDPR/CCPA plugin) liet het volgende weten:

We tried it once on Complianz, with German, as a lot of customers are from Germany. It didn’t increase sales, but cost a lot of work to keep up to date. We dropped it after a while.

Rogier Lankhorst / Really Simple Plugins

Rogier noemt in een vervolgreactie ook dat automatische (slechte) vertalingen er ook voor kunnen zorgen dat je vertrouwen verliest. Nou ben ik zelf niet heel fanatiek bezig marketingwerkzaamheden, maar zie ik wel ook steeds vaker de term E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, and Trust) voor bij komen. Op basis daarvan kun je je misschien wel afvragen hoe slim het is om je website (geautomatiseerd) in meerdere talen aan te bieden. Kan een (automatische) vertaalde website in het Duits er voor zorgen dat je vertrouwen verliest waardoor ook je Nederlandse en/of Engelse website minder goed gaat scoren? En zorgt zo’n Duitse website wel daadwerkelijk voor meer verkoop? Of kun je met een een goede Engelse website hetzelfde resultaat behalen?

Categorieën
Geen categorie

Het werk is nooit alleen ‘het werk’

Inmiddels ben ik al ruim 20 jaar bezig met het ontwikkelen van websites en webapplicaties. Daarmee heb ik ook wel wat ervaring opgedaan in het maken van ureninschattingen. Toch blijkt het nog wel eens lastig om een juiste ureninschatting te maken. Zo maakte een collega recent de inschatting dat iets 5 à 6 uren aan tijd zou kosten om te ontwikkelen. Uiteindelijk bleken er heel wat meer uren nodig te zijn om het gewenste resultaat te ontwikkelen. De opdrachtgever vroeg zich natuurlijk af hoe dit kwam. Bepaalde onderdelen bleken aanzienlijk lastiger dan vooraf voorzien. Kort hierna kwam ik ook het volgende bericht tegen op X:

Webontwikkelaar Dave Stewart heeft hier een interessant artikel over geschreven: “The work is never just “the work”“. De volgende afbeelding geeft aan hoe het in de praktijk kan gaan:

Categorieën
E-commerce WooCommerce WordPress

WooCommerce: meer betalen en meer issues

De ontwikkelingen binnen de WooCommerce webwinkel plugin gaan razendsnel. Er wordt o.a. hard gewerkt aan betere ondersteuning voor de WordPress “Full Site Editing” (FSE) functionaliteiten en de blok-editor. Op 9 januari werd WooCommerce versie 8.5.0 gelanceerd en op 15 februari werd versie 8.6.0 alweer uitgebracht. En de 8.7.0 release kan er ook op elk moment aankomen. Hartstikke mooi natuurlijk dat de ontwikkelingen zo snel gaan, maar het gaat ook wel gepaard met de nodige problemen. Binnen de “WordPress Nederland” workspace op Slack was daar dan ook al een kleine discussie over:

Hey, de 8.x releases van WooCommerce verliepen -op z’n zachts gezegd- niet zo denderend. Naar mijn mening ligt het tempo met de maandelijkse update te hoog. Maar ik ben benieuwd naar jullie mening. Ik heb een open vraag gesteld in het core-channel van WooCommerce Slack, dus benieuwd naar andere meningen. Deel ze gerust daar. Merci!

Dave Loodts – https://wpnl.slack.com/archives/C016TSB5GV9/p1708338050376959

Gelukkig zijn de Woo-ontwikkelaars wel bezig om documentatie en changelogs e.d. verder te verbeteren. Maar grotere webwinkels kan het ook wel veel tijd en geld kosten om mee te gaan in alle ontwikkelingen. Daarnaast lijkt Automattic met de rebranding van WooCommerce naar Woo ook de prijzen van verschillende plugins flink verhoogd te hebben. Op X gaf Ryan Waterbury hierover bijvoorbeeld het volgende aan:

In eerste instantie lijkt de gratis webwinkel plugin WooCommerce een voordelige keuze, maar in de praktijk zie je toch ook wel snel dat er allerlei betaalde plugins en diensten nodig zijn om een succesvolle webwinkel te kunnen draaien. Als je bijvoorbeeld de “Woo Subscriptions” plugin gebruikt dan komt de “AutomateWoo” plugin vaak ook wel van pas.

En zo kan het qua licenties voor plugins al snel optellen tot een aanzienlijk maand/jaarbedrag. Voor degenen die voor de keuze staan tussen bijvoorbeeld WooCommerce en Shopify kan dat wel iets zijn om rekening mee te houden.

Categorieën
Geen categorie

Consistente personen in Midjourney

Afgelopen maandag schreef ik in het bericht “Kunstmatige intelligentie (AI) inzetten voor generen foto’s” nog over ‘character consistency’ bij het generen van van afbeeldingen met AI. Gisteren ging het op X los over de nieuwe ‘karakterconsistentie’ functionaliteit binnen Midjourney. Via de parameter --cref gevolgd door een link (URL) naar een afbeelding van een karakter/persoon kan Midjourney deze karakter/persoon verwerken in de te genereren afbeeldingen. De --cref staat in dit geval voor ‘Character Reference’. Vergelijkbaar met de --sref parameter die staat voor ‘Style Reference’.

Categorieën
Geen categorie

Kunstmatige intelligentie (AI) inzetten voor generen foto’s

Begin dit jaar kreeg ik de vraag van een klant of kunstmatig intelligentie (AI) ook ingezet kan worden voor het genereren van foto’s van een persoon in een bepaalde situatie in de branch waarin deze klant actief is. Voor marketingdoeleinden kan dat wel handig zijn om bepaalde situaties voor je (potentiële) klanten duidelijker te maken.

Nou volg ik via X wel een beetje de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie en zie zo regelmatig leuke voorbeelden DALL·E (van de makers van ChatGPT → OpenAI), Midjourney en Adobe Firefly voorbij komen op mijn tijdlijn.

Zo ben ik zelf ook wat aan testen gegaan met deze tool, maar de resultaten vielen mijn persoonlijk nog een beetje tegen. Het was vaak wel duidelijk te zijn dat de foto’s gegenereerd waren en er zaten vaak wel wat onjuistheden in deze foto’s. Daarnaast bleek het lastig om telkens dezelfde persoon in de foto’s te krijgen. Een paar weken later zag ik een bericht van Chase Lean op X waarin hij dit ook aankaart:

Hij geeft aan dat hij met Scenario wel goede resultaten heeft kunnen bereiken. De tool richt zich voornamelijk op het generen van afbeeldingen voor games, daardoor is de style misschien niet altijd heel realistisch. Maar voor bepaalde doeleinden kan Scenario zeker wel leuke afbeeldingen generen in een consistente stijl. Voor marketing en het opvullen van een webpagina kan dit zeker van pas komen.

Craft unique and style-consistent game assets with custom-trained AI models.

Scenario

Nog weer later kwam ik het volgende bericht tegen:

Hier noemen ze de diensten van https://rendernet.ai/ en https://remix.ai/. Op de website van RenderNet noemen ze een techniek genaamd FaceLock:

Consistent characters… always!

Upload a photo of a person and create realistic AI characters with the same face.

RenderNet

Spelenderwijs zijn er zo heel veel tools beschikbaar en ontwikkelingen op dit gebied lijken razendsnel te gaan. Voor situaties waarbij het belangrijk is dat dezelfde persoon op de foto’s komt te staan is het handig om tools te zoeken die zich ook richten ‘character consistency’.

Categorieën
PHP WordPress

Output buffering in WordPress

Het is alweer een paar weken geleden dat ik een bericht van Tanner Record op X voorbij zag komen op mijn tijdlijn over het gebruik van ‘output buffering’ in WordPress plugins:

Vergelijkbare constructies gebruiken we bij Pronamic ook regelmatig, maar ik herinnerde me ook een GitHub-issue binnen het “WordPress Coding Standards” voor PHP_CodeSniffer project: Add sniff to warn against using output buffering #1422. In dit issue stelt Juliette Reinders Folmer voor om een ‘sniff’ toe te voegen die gaat waarschuwen voor het gebruik van ‘output buffering’. Blijkbaar kunnen er ook problemen ontstaan bij het gebruik van ‘output buffering’ binnen WordPress. Zelf hebben we nog nooit met de genoemde problemen te maken gehad. Het is echter wel goed om te realiseren dat er dergelijke problemen kunnen ontstaan. In de reacties op het bericht van Tanner wordt ook voorgesteld om een PHP ’template engine’ zoals Blade of Twig te gebruiken. Een dergelijke ’template engine’ kan de nadelen van ‘output buffering’ wegnemen. Voor eenvoudige projecten zal ‘output buffering’ prima functioneren.