Categorieën
PHP WooCommerce

WooCommerce ‘Toevoegen aan winkelwagen’ tekst wijzigen

Gebruikers van WooCommerce weten dat de knop waarmee bezoekers een product kunnen toevoegen in het Engels standaard de tekst ‘Add to cart‘ bevat. Als we dit vertalen naar het Nederlands wordt dit ‘Toevoegen aan winkelwagen‘. Sommige mensen zijn geneigd om dit vertalen naar een kortere variant, bijvoorbeeld ‘Toevoegen’. Ik vind echter dat je geen informatie moet weglaten binnen een vertaling. Daarom hanteren we in de ‘WooCommerce (nl)‘ plugin de volledige vertaling.

Doordat de Nederlandse volledig vertaling echter vrij lang is in vergelijking met de Engelse tekst komt dit echter niet altijd mooi uit binnen WordPress/WooCommerce thema’s.

Daarom ging ik op zoek naar een methode waarmee we de tekst eenvoudig kunnen aanpassen. Gelukkig past WooCommerce een filter (‘add_to_cart_text’) toe op de betreffende tekst waarmee we de tekst eenvoudig kunnen aanpassen. Met onderstaand voorbeeld is daardoor de tekst te wijzigen naar een korte variant, bijvoorbeeld: ‘Add’.

function prefix_add_to_cart_text( $text ) {
	$text = __( 'Add', 'text_domain' );

	return $text;
}

add_filter( 'add_to_cart_text', 'prefix_add_to_cart_text' );

Update: Gebruik je WooCommerce 2.1 of hoger dan werkt bovenstaande filter niet meer, zie voor een nieuwe oplossing het bericht: “WooCommerce 2.1 ‘Toevoegen aan winkelwagen’ tekst wijzigen“.

Bovenstaande code kan toegevoegd worden aan het WordPress functies thema bestand (functions.php). Vaak kan de code zonder problemen aan het eind van dit bestand toegevoegd worden. Als je niet werkt met een maatwerk thema dan kan het overigens handig zijn om deze toevoeging binnen een child thema of plugin te definiëren. Op die manier kun je zonder problemen je thema blijven bijwerken.

Mocht je zelf ook tegen vergelijkbare problemen aanlopen en op zoek zijn naar een oplossing dan kun je altijd even contact met me opnemen.

Categorieën
Linux

Linux /var map opschonen

Onlangs had ik op een test- en ontwikkel server wat problemen met een /var map die vol aan het lopen was. Bij de installatie en configuratie van de server had ik waarschijnlijk de /var map partitie iets te klein ingesteld. Minder handig, maar via de volgende commando’s was er gelukkig vrij snel weer wat ruimte vrij te maken.

df -h

Via de ‘df -h’ commando zijn eenvoudig de verschillende partities en de beschikbare ruimte te raadplagen. Hieruit kon ik opmaken dat het het bestandssysteem gekoppeld aan /var aan het vollopen was.

Bron: http://www.cyberciti.biz/faq/howto-find-out-or-learn-harddisk-size-in-linux-or-unix/

Vervolgens was ik wel benieuwd wat zoveel ruimte in nam binnen de /var map. Via de ‘du‘ commando zijn samenvattingen over het gebruik op te vragen. Via de volgende commando kon ik de 20 grootste bestanden opvragen:

du -a /var | sort -n -r | head -n 20

Bron: http://www.unixmen.com/how-to-find-large-files-and-directories-in-linux/

Update 15 mei 2013: Met volgende commando krijg je alleen bestanden te zien en niet mappen.

find . -type f -exec du -a {} + | sort -n -r | less

Bron: http://unix.stackexchange.com/a/22448

Hieruit bleek dat met name de log bestanden vrij veel ruimte in namen. Het wordt niet geadviseerd om de log bestanden verwijderen. Het is beter om deze periodiek op te schonen en te archiveren. Hiervoor kan ‘logrotate‘ gebruikt worden, deze is handmatig aan te roepen via het volgende commando:

logrotate -vf /etc/logrotate.conf

Bron: http://www.randomsequence.com/articles/running-logrotate.d-manually/

Categorieën
WordPress

Wijzig WordPress network site domeinaam

Om een WordPress netwerk site domeinnaam te wijzigen kunnen de volgende stappen genomen worden:

 1. Maak een backup van de database.
 2. Pas de volgende query aan en voer deze uit:
  UPDATE wp_2_options SET option_value = REPLACE(option_value, 'huidige-domeinnaam.nl', 'nieuwe-domeinnaam.nl') WHERE option_value NOT LIKE '%:{%';
  UPDATE wp_2_posts SET post_content = REPLACE(post_content, 'huidige-domeinnaam.nl', 'nieuwe-domeinnaam.nl');
  UPDATE wp_2_posts SET guid = REPLACE(guid, 'huidige-domeinnaam.nl', 'nieuwe-domeinnaam.nl');
  UPDATE wp_2_postmeta SET meta_value = REPLACE(meta_value, 'huidige-domeinnaam.nl', 'nieuwe-domeinnaam.nl') WHERE meta_value NOT LIKE '%:{%';
  UPDATE wp_2_links SET link_image = REPLACE(link_image, 'huidige-domeinnaam.nl', 'nieuwe-domeinnaam.nl');

  Wijzig ‘wp_2’ naar de prefix van de network site, ‘huidge-domeinnaam.nl’ naar de huidige domeinnaam en ‘nieuwe-domeinnaam.nl’ naar de nieuwe domeinnaam.

 3. Pas de volgende rewrite regels aan en voeg deze toe aan het .htaccess bestand:
  <IfModule mod_rewrite.c>
  	RewriteEngine On
  	RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?huidige-domeinnaam\.nl
  	RewriteRule (.*)$ http://nieuwe-domeinnaam.nl/$1 [R=301,L]
  </IfModule>

  Wijzig ‘huidge-domeinnaam.nl’ naar de huidige domeinnaam en ‘nieuwe-domeinnaam.nl’ naar de nieuwe domeinnaam.

 4. Geef de adreswijziging door aan Google via de Google Webmaster Tools(Configuratie » Adreswijziging).

Voor meer informatie over adreswijziging van WordPress network websites, zie ook: