Categorieën
WordPress

Unit tests voor WordPress plugins

Een aantal WordPress plugins die we ontwikkelen bij Pronamic worden steeds complexer. Om de verschillende functionaliteiten van deze plugins bij elke release goed te testen kan het interessant zijn om gebruik te maken van unit testing. Met behulp van PHPUnit kunnen eenvoudig tests gedefinieerd worden en vervolgens automatisch uitgevoerd worden. Er zijn een aantal zeer interessante tools beschikbaar waarmee deze tests eenvoudig opgezet kunnen worden.

svn co https://unit-tests.svn.wordpress.org/trunk wordpress-tests
export WP_TESTS_DIR="/Users/remco/wp/wordpress-tests"