Categorieën
PHP WordPress

PHP namespaces `use` of `\` prefix?

Het lijkt er op dat er steeds meer PHP-ontwikkelaars binnen namespaces gebruik gaan maken van zogenaamde ‘fully qualified name’ definities. Aan het gebruik van bijvoorbeeld globale PHP-functies zonder use function of \-prefix kleven namelijk een aantal nadelen. In het artikel “Optimizing PHP performance by using fully-qualified function calls” van Toon Verwerft is hier meer over te lezen. En ook op de website van DEV Community staat meer informatie:

Normally your code is namespaced (right?). So what happens when you call a function from the standard PHP library? The “compiler” (opcode producer) will look into the current namespace, then go up, and eventually use the global namespace. This means that if you add a “\” in front of standard functions (so effectively namespacing it in the global namespace explicitely), it will result in less opcode instructions, and that means faster code execution. Think it’s one of those useless micro-optimization like the use of single vs. double quotes? Think again.

DEV Community – https://dev.to/elabftw/optimizing-your-php-app-speed-3hd4

Ook op de website van PHP zelf is meer informatie te vinden over hoe PHP-namespaces werken qua naamgeving van classes, functies, constanten, etc. In de FAQ staan een groot aantal voorbeelden van hoe PHP omgaat met de naamgeving binnen namespaces.

Inmiddels zijn er ook enkele tools beschikbaar die kunnen helpen bij het gebruik van ‘fully qualified name’ definities. Zo kun je bijvoorbeeld met “PHP Coding Standards Fixer” het volgende doen:

➜ ~ php-cs-fixer fix test.php --rules=native_function_invocation,native_constant_invocation

Bron: https://stackoverflow.com/questions/55419673/php7-adding-a-slash-to-all-standard-php-functions-php-cs-fixer-rule

Naast php-cs-fixer kwam ik ook de volgende tools geven:

Waar ik echter geen goed antwoord op kon vinden was of je nou beter kunt prefixen met een \ of use statements kunt gebruiken. In de TYPO3 decision topic “Should we use fully qualified function (FQN) calls like \is_array in the core?” kwam ik uiteindelijk de volgende vraag tegen:

do I read you correctly that you prefer having slashes over “use…” imports?

why?

Tymoteusz Motylewski

Deze vraag werd als volgt beantwoord:

Because we use the same PHP function within a file mostly not more than one or two times. Hence, it’s a waste of space up there to have 10 lines for 10 different functions.

(and I do not consider PHP core functions as “dependencies” like other classes, which should be easily readable at the top of a file)

Markus Klein

Op basis van deze argumenten en de momenteel beschikbare tools lijkt het prefixen met \ de voorkeur te hebben. Het was me ook zelf opgevallen dat je al snel veel use function definities kunt krijgen:

use function apply_filters;
use function implode;
use function is_object;
use function json_decode;
use function sprintf;
use function wp_json_encode;
use function wp_remote_request;
use function wp_remote_retrieve_body;
use function wp_remote_retrieve_response_code;
use function wp_remote_retrieve_response_message;

Het toevoegen van een prefix \ is in veel gevallen korter.

Bekijk ook eens de presentatie “For the love of code: Modernizing WordPress, plugins, and themes” van Juliette Reinders Folmer. Ze geeft in de presentatie aan op welke manier je PHP-code nog verder kunt moderniseren. Ze geeft ook nog een aantal goede ‘best practices’:

 • Focus on function, not syntax
 • Don’t attempt to do everything at once

Categorieën
PHP WooCommerce WordPress

WordPress en PHP Exception

Binnen WordPress core wordt nog niet heel veel gebruik gemaakt van PHP Exceptions. In plaats daarvan wordt er veel gebruik gemaakt van de WP_Error class. Binnen de populaire webwinkel plugin WooCommerce is de overstap naar PHP Exceptions echter al wel gemaakt. Afgelopen maanden zijn we ook binnen de Pronamic Pay plugin de overstap naar PHP Exceptions aan het maken. In het artikel “Modern WordPress Development: You should throw an exception when you encounter a WP_Error” zijn enkele argumenten te vinden voor PHP Exceptions. Ook vond ik de Stack Overflow vraag “Best practices: Use of @throws in php-doc, and how it could be handle” en antwoorden interessant om te lezen. Ik denk dat het voor veel WordPress ontwikkelaars interessant is om (meer) gebruik te maken van PHP Exceptions.

Categorieën
PHP WordPress

WP-CLI – PHP Fatal error: Uncaught Error: Maximum function nesting level of ‘256’ reached

~/.wp-cli/config.yml

require:
 - config.php

~/.wp-cli/config.php

<?php

ini_set( 'xdebug.var_display_max_depth', -1 );
ini_set( 'xdebug.var_display_max_children', -1 );
ini_set( 'xdebug.var_display_max_data', -1 );

ini_set( 'xdebug.max_nesting_level', -1 );

Categorieën
PHP WordPress

WordPress Coding Standards en Squiz.Commenting

Iedereen die met de WordPress Coding Standards weet waarschijnlijk ook dat deze kan controleren op hoe goed de code is gedocumenteerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Squiz.Commenting sniffs. Bij Pronamic schakelen we deze sniffs vaak uit, omdat het voor maatwerk trajecten vaak niet uit kan om ook de documentatie tip top in orde te hebben. Voor de Pronamic Pay plugin willen we echter toewerken naar beter gedocumenteerde code. Daarom hebben we binnen deze plugin de Squiz.Commenting sniffs weer ingeschakeld. Dit resulteert momenteel nog in veel PHP_CodeSniffer fouten, zoals bijvoorbeeld:

  1 | ERROR | [ ] Missing file doc comment
   |    |   (Squiz.Commenting.FileComment.Missing)

Het is niet altijd even duidelijk wat PHP_CodeSnifer precies verwacht bij dergelijke fouten. De foutmelding geeft wel aan dat er een FileComment ontbreekt. Hoe deze FileComment er uit moet komen te zien wordt er echter niet bij vermeld. Na een kleine zoektocht kwam ik gelukkig wat resources tegen met meer informatie hierover:

Categorieën
Linux Mac PHP WordPress

Homebrew, PHP 7.1 en cURL error 56: SSLRead() return error -9806

Na het installeren van PHP 7.1 via Brew kreeg ik via de WordPress HTTP API soms de volgende foutmelding te zien:

cURL error 56: SSLRead() return error -9806

Ik was deze fout wel vaker tegen gekomen, maar het is altijd weer even zoeken naar de oplossing. Het belangrijkste is dat er gewerkt wordt Homebrew curl en openssl:

brew uninstall git
brew uninstall curl

brew install openssl
brew install libressl

brew install curl --with-openssl

brew install php71 --with-homebrew-curl --with-homebrew-libressl --build-from-source
brew install php71-xdebug
brew install php71-mcrypt

Verder zijn ook de volgende Homebrew packages handig om te installeren:

brew install svn

brew install git --with-brewed-curl --with-brewed-openssl --with-brewed-svn --without-completions
brew install git-ftp
brew install git-flow

brew install composer
brew install php-code-sniffer
brew install phpmd
brew install phpunit
brew install phpmyadmin

Update 29 augustus 2017

Bovenstaande commando’s lijken het probleem niet altijd op te lossen. Eventueel kan onderstaande dan geprobeerd worden:

brew reinstall curl --with-openssl

De Homebrew curl formule is ‘keg-only’, maar om er zeker van te zijn dat Homebrew curl formule gebruikt wordt linken we deze wel:

brew link curl --force

Ook zorgen we er voor dat de Homebrew curl formule gebruikt wordt in de shell:

echo 'export PATH="/usr/local/opt/curl/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc

Als het goed is geeft het volgende commando nu het volgende resultaat:

curl --version
curl 7.55.1 (x86_64-apple-darwin16.7.0) libcurl/7.55.1 OpenSSL/1.0.2l zlib/1.2.8 libssh2/1.8.0
Release-Date: 2017-08-14
Protocols: dict file ftp ftps gopher http https imap imaps ldap ldaps pop3 pop3s rtsp scp sftp smb smbs smtp smtps telnet tftp
Features: AsynchDNS IPv6 Largefile NTLM NTLM_WB SSL libz TLS-SRP UnixSockets HTTPS-proxy

Met name de OpenSSL/1.0.2l is hierbij belangrijk. Daarna gaan we PHP 7.1 opnieuw installeren met Homebrew curl:

brew reinstall php71 --with-homebrew-curl

Als het goed is geeft het volgende commando nu het volgende resultaat:

php -i | grep "SSL Version"
SSL Version => OpenSSL/1.0.2l

Bronnen

Categorieën
PHP WordPress

WordPress plugin testen met PHPUnit – mysqli_query(): Couldn’t fetch mysqli

Verschillende WordPress plugins die we ontwikkelen bij Pronamic testen we automatisch. Hiervoor maken we gebruik van de WordPress test repository https://develop.svn.wordpress.org/ en PHPUnit. Voor onder andere de Pronamic iDEAL plugin maken we hier al een aantal jaren gebruik maken. Echter na het bijwerken naar de laatste versie van de WordPress test repository https://develop.svn.wordpress.org/ liep ik tegen de volgende foutmelding aan:

mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli

In eerste instantie kon ik niet achterhalen waar wat fout ging, maar na lang zoeken en overleg met mijn collega Reüel heb ik hier wat meer informatie over kunnen vinden. In een WordPress.org support topic van 1½ maand geleden werd dezelfde foutmelding genoemd: https://wordpress.org/support/topic/wp_unittestcaseteardown-causes-mysqli_query-couldnt-fetch-mysqli/. Ryan McCue verwijst daar weer naar WordPress Trac ticket 39327. Hij beschrijft hier ook direct een oplossing:

Tracked this down a bit with @pento; it turns out to be a problem with PHPUnit’s global backups, and can be fixed by setting protected $backupGlobals = true in the test class. The key is that PHPUnit serialises the data and unserialises it to restore it.

Vervolgens geeft @pento later in een reactie ook aan hoe dit probleem het beste opgelost kan worden:

For an immediate plugin fix, the best option is to add backupGlobals=”false” to your phpunit.xms.dist.

Plugins zoals bijvoorbeeld Easy Digital Downloads hebben dit ook opgenomen in hun phpunit.xml  bestand: https://github.com/easydigitaldownloads/easy-digital-downloads/blob/master/phpunit.xml. Na het toevoegen van backupGlobals="false" is het probleem ook daadwerkelijk opgelost.

Categorieën
Hosting PHP WordPress

SiteGround timeout verhogen

Veel WordPress gebruikers zullen wel eens tegen timeouts aanlopen. Vooral bij bulk acties in WordPress wil dit nog wel eens voorkomen. Gelukkig kan de timeout limiet vaak verhoogd worden via bijvoorbeeld een .htaccess bestand. Bij SiteGround kan de limiet verhoogd worden via onderstaande code:

# BEGIN Custom timeout
<IfModule mod_dtimeout.c>
	<Files ~ ".php">
		SetEnvIf Request_URI "edit.php" DynamicTimeout=3600
	</Files>
</IfModule>
# END Custom timeout

Bron: https://wordpress.org/support/topic/temporary-failure/

Categorieën
Hosting PHP WordPress

PHP 7 Cron Jobs bij SiteGround

Gebruikers van SiteGround weten waarschijnlijk wel dat SiteGround altijd bovenop nieuwe ontwikkelingen zit. Zo hadden ze PHP 7 al vrij snel beschikbaar gesteld aan hun gebruikers. Door een regel op te nemen in een .htaccess  bestand kan PHP 7 eenvoudig geactiveerd worden:

AddHandler application/x-httpd-php70 .php .php5 .php4 .php3

Meer informatie hierover is te vinden op de volgende SiteGround pagina’s:

Voor zover mij bekend werkt dit echter niet voor Cron Jobs die direct de PHP executable aanroepen via bijvoorbeeld:

/usr/local/bin/php /home/username/public_html/wp-cron.php

Nou is het vrij eenvoudig om de PHP 7 executable te gebruiken door bovestaande commando aan te passen:

/usr/local/bin/php70 /home/username/public_html/wp-cron.php

Dit resulteerde bij mij echter in de volgende fout:

Cannot load Zend OPcache - it was already loaded

Reden om even te informeren bij de SiteGround support afdeling:

PHP 7 Cron Jobs bij SiteGround

Helaas werd de chatsessie zomaar beëindigd en heeft SiteGround niet opnieuw contact met me opgenomen. Na een korte zoektocht kwam ik echter zelf een oplossing tegen:

Usage: php [options] [-f] <file> [--] [args...]
  php [options] -r <code> [--] [args...]
  php [options] [-B <begin_code>] -R <code> [-E <end_code>] [--] [args...]
  php [options] [-B <begin_code>] -F <file> [-E <end_code>] [--] [args...]
  php [options] -S <addr>:<port> [-t docroot]
  php [options] -- [args...]
  php [options] -a

 -a        Run as interactive shell
 -c <path>|<file> Look for php.ini file in this directory
 -n        No configuration (ini) files will be used
 -d foo[=bar]   Define INI entry foo with value 'bar'
 -e        Generate extended information for debugger/profiler
 -f <file>    Parse and execute <file>.
 -h        This help
 -i        PHP information
 -l        Syntax check only (lint)
 -m        Show compiled in modules
 -r <code>    Run PHP <code> without using script tags <?..?>
 -B <begin_code> Run PHP <begin_code> before processing input lines
 -R <code>    Run PHP <code> for every input line
 -F <file>    Parse and execute <file> for every input line
 -E <end_code>  Run PHP <end_code> after processing all input lines
 -H        Hide any passed arguments from external tools.
 -S <addr>:<port> Run with built-in web server.
 -t <docroot>   Specify document root <docroot> for built-in web server.
 -s        Output HTML syntax highlighted source.
 -v        Version number
 -w        Output source with stripped comments and whitespace.
 -z <file>    Load Zend extension <file>.

 args...     Arguments passed to script. Use -- args when first argument
          starts with - or script is read from stdin

 --ini      Show configuration file names

 --rf <name>   Show information about function <name>.
 --rc <name>   Show information about class <name>.
 --re <name>   Show information about extension <name>.
 --rz <name>   Show information about Zend extension <name>.
 --ri <name>   Show configuration for extension <name>.

Door de -n optie toe te voegen aan het commando was de foutmelding verdwenen.

/usr/local/bin/php70 -n /home/username/public_html/wp-cron.php
Categorieën
Linux Mac PHP

Brew update PHP 5.6 tidy: Unable to initialize module

Na het update van Brew pakketten liep ik tegen de volgende foutmelding aan:

PHP Warning: PHP Startup: tidy: Unable to initialize module
Module compiled with build ID=API20131226,NTS
PHP compiled with build ID=API20131226,NTS,debug
These options need to match
 in Unknown on line 0

Dergelijke problemen zijn vaak eenvoudig op te lossen door pakketten even opnieuw te installeren vanuit de bron:

brew reinstall php56-tidy --build-from-source
Categorieën
Linux PHP WordPress

HostGator cURL outdated, disappointing support

Today i came in contact with an Pronamic IDEAL plugin user who was getting “Problem with the SSL CA cert (path? access rights?)” errors. The website was hosted at HostGator and after a quick Google search I noticed that more WordPress users had similar issues. The problems are caused by an outdated cURL library version 7.19.7. I requested HostGator to update to the latest stable version of cURL but their support doesn’t really help.

I think it’s very clear that the cURL library is outdated and needs an update. HostGator support however requires me to send the billing details of our client. How will the billing details help to get cURL updated? Since I don’t have these details HostGator support is not really helping. The helpdesk also forwarded me to their “What Software and Program Versions Does HostGator Offer?” page. On this page HostGator clients can read that they run cURL version 7.15.x:

cURL 7.15.x (also libcurl and PHP/CURL)

Right after that the helpdesk is saying:

We do our best to keep software and program versions as up to date as possible. Our technical team regularly evaluates software updates and pushes updates across HostGator’s servers as they are deemed secure and appropriate for HostGator’s shared hosting environment.

How credible is that since cURL version 7.15 was launched 8.9 years ago? Below you can find the whole chat conversation with HostGator. I don’t have further experience with HostGator but my advice would be to not host at HostGator.

Chat ID: 14642039.
Question: Problem with the SSL CA cert (path? access rights?)

(1:30:55pm) System: Customer has entered chat and is waiting for an agent.

(1:31:49pm) William L.: Hello and welcome to Hostgator LiveChat. My name is William and I’d be glad to assist you with any questions you may have today. How are you?

(1:33:29pm) Remco: Hello William, i’m good. Only have an issue on http://**********.com/ with remote request to an https:// URL. We use WordPress and are getting an HTTP request failed error.

“Problem with the SSL CA cert (path? access rights?)

(1:34:11pm) Remco: Did soms research on Google and see other users of Hostgator had also this issue

(1:34:14pm) Remco: https://wordpress.org/support/topic/http-error-problem-with-the-ssl-ca-cert-path-access-rights

(1:34:18pm) Remco: https://wordpress.org/support/topic/http-error-problem-with-the-ssl-ca-cert-path-access-rights-1

(1:34:47pm) Remco: I quote: “Asking Hostgator to update CURL to the latest stable version will fix this issue, it’s an easy thing for a host to do. A hosting company that size should know what to do..”

(1:35:45pm) William L.: For security reasons, before I am allowed to make changes or provide information to a user’s account, I am required to verify that this is the owner of the account. Please enter your billing login information in the verification box. Thank you.

(1:37:15pm) Remco: I’m not the owner of this account, i’m contacting you on behalf of our client. She however already had contact about this earlier.

(1:37:16pm) William L.: May I have your primary email address on account please?

(1:37:39pm) William L.: Unfortunately, in order to further investigate, I will need full verification in order to proceed to look into this.

(1:38:51pm) Remco: Our client doesn’t have an technical background… so it’s a bit hard for her to give you all the details. I think it’s clear that you have to update the cURL library. I don’t see why you need full verification for this…

(1:39:45pm) William L.: Okay. Regardless, I would still need the full verification details so I can pull up your account, as well as seeing if there is a SSL installed on the site itself.

(1:40:03pm) William L.: I apologized for the trouble but it would be required.

(1:40:14pm) William L.: All i need would only be the email address on account and the password.

(1:40:38pm) Remco: Ok, i have the e-mailadress ******@**********.com

(1:40:55pm) Remco: And the following details

(1:40:58pm) Remco: https://*********.hostgator.com:2083 <https://*********.hostgator.com:2083/>
User: ********
Password: ***********

(1:41:23pm) William L.: May I have your account security pin please? It is a 4 to 8 digits when you first registered for this account.

(1:42:01pm) Remco: I don’t have that information, you just said you would only need the email address and the password :).

(1:42:29pm) William L.: The password would refer to the billing password.

(1:42:31pm) William L.: Do you have that as well?

(1:42:36pm) William L.: If so, I will re-send the pop up box.

(1:42:45pm) William L.: The security pin is an alternative method of verifying for the account fully.

(1:42:50pm) Remco: Nope, this is all the information i have.

(1:43:03pm) William L.: Sure. Let me see what I can do with those information. Just a moment.

(1:45:18pm) William L.: May I ask what plugin are you attempting to use for the remote request to the HTTPS:// URL?

(1:46:01pm)Remco:The “Pronamic iDEAL” plugin… for an Dutch payment provider connection

(1:46:25pm) William L.: Thank you, Remco.

(1:46:31pm) William L.: Please bear me with a few minutes over here.

(1:50:36pm) William L.: In order to update curl, unfortunately you would need root access to complete this. As such you will want to look into upgrading to a VPS ( http://www.hostgator.com/vps-hosting/ ) or dedicated server ( http://www.hostgator.com/dedicated ) if this is something that is mission critical for you. I apologize for any inconvenience this has caused you.

You would either need to contact with the plugin developer in regards of such issue or update your server package to a VPS or a dedicated server in order to update cURL to the latest and stable version.

(1:52:52pm) Remco: Hmm, and why don’t you update cURL on this server to the latest and stable version? There is a bug in cURL version 7.19.7 so i think it’s your responsibility to update to fix the issue.

(1:55:16pm) William L.: I will be able to request of such for you. However, in order to do so, I will need to fully verify you. Are you able to obtain the billing password, or security pin?

(1:57:35pm) Remco: I probably can obtain this information, but again i don’t see why you need this. The cURL library is outdated, you guys just have to update. Version 7.19.7 o cURL was launched in 2009, we are now 2015. Can you guarantee an update if i get this billing password?

(1:58:23pm) William L.: I will not be able to guaranteed anything as this task will be performing by our support admin, which is why verification is mandatory prior to updating curl since we are going to be performing change on account.

(2:00:38pm) Remco: Hmm, this approuch is not very client friendly… it will only delay an solution… and you can’t even guarantee an solution… since it’s very clear that the cURL library is outdated…

(2:01:54pm) William L.: http://support.hostgator.com/articles/hosting-guide/hardware-software/what-software-and-program-versions-does-hostgator-offer

cURL 7.15.x (also libcurl and PHP/CURL)

We do our best to keep software and program versions as up to date as possible. Our technical team regularly evaluates software updates and pushes updates across HostGator’s servers as they are deemed secure and appropriate for HostGator’s shared hosting environment.

(2:03:54pm) Remco: That’s not really credible, cURL version 7.15 was launched 8.9 years ago. And still you say you do your best to keep software and program version as up to date as possible?

(2:04:03pm) William L.: Okay.

(2:04:08pm) William L.: I am sorry for the frustration.

(2:04:31pm) William L.: If you would like to proceed, please provide the billing details as the verification method and I would have this ticket generate for you so that our admins can work on it.

(2:05:59pm) Remco: I don’t have that information now, i think you have enough details to proceed anyway…

(2:06:47pm) William L.: Remco, please understand I am attempting to assist with you. However, without the verification details, I will not be able to proceed. You can always contact us when you do have the information and we will be glad to generate the ticket for you.

(2:10:00pm) William L.: I hate to bother, are you still with me?

(2:10:14pm) Remco: Ok, i’m disappointed in the way you handle this. I will ask my client to mail you this conversation so you can proceed and hopefully fix this issue asap. I will also recommend to consider switching to another hosting company.

(2:11:19pm) William L.: I am very sorry in regards of such experience you are currently experiencing. Please understand that we take account’s security matter very seriously hence the verification process before we perform changes on account.

Is there anything else you might need assistance with?

(2:12:54pm) Remco: I understand you take account’s security matter very seriously… maybe you contact the client yourself and make sure the problem is solved… i really think your client would appreciate that!

(2:13:19pm) William L.: Absolutely. I understand. May I ask if you have any further question for me today?

(2:15:37pm) William L.: This chat will now be terminated due to inactivity. If you need anything else, please start a new live chat session. We would be glad to assist you further. Take care and have a great day!

(2:15:42pm) System: This chat has ended. Click Rate And Exit to rate the representative and our company!

After this our client contacted HostGator for the cURL update, their response:

Hello, and thank you for contacting HostGator.com,

We maintain the same version of cURL across all of our shared servers. Unfortunately, we are unable to upgrade cURL for only your account as it would affect our other customers and their sites on the server. If you need an different version of cURL, you will need to upgrade to either a VPS or a dedicated server. We recommend these for our customers who are wanting specialized setups or different versions of software on their server.

If you are interested in upgrading, I would suggest looking ove rthe types of hosting that we offer: http://support.hostgator.com/articles/hosting-guide/hosting-plan-comparison/shared-environment-vs-dedicated-environment

http://support.hostgator.com/articles/hosting-guide/hosting-plan-comparison/articles/hosting-guide/hosting-plan-comparison/how-do-i-choose-which-hosting-plan-is-right-for-me

Read more about why you need to avoid HostGator on https://yoast.com/avoid-hostgator/.