Categorieën
WordPress

Verwijderen van WordPress berichten in bulk traag door Sucuri

Onlangs liepen we bij Pronamic tegen “504 Gateway Timeout” fouten aan bij het verwijderen van (veel) WordPress berichten de WordPress admin omgeving. In eerste instantie dachten we aan een hosting issue, maar al snel bleek dat een plugin de boosdoener was. Het kan echter soms lastig zijn om te achterhalen welke plugin de veroorzaker is. Plugins kunnen op allerlei filter/actie hooks inhaken en zaken vertragen. In dit geval trad het probleem op bij het verwijderen van berichten. Door de WordPress code te bekijken kwamen we er snel achter dat WordPres bij het verwijderen van berichten o.a. de wp_trash_post en deleted_post actie uitvoert:

Met 20+ actieve plugins en duizenden bestanden blijft het echter zoeken naar een speld in een hooiberg. Gelukkig hebben we vaak SSH-toegang tot onze hosting omgevingen en kunnen we met een eenvoudig commando snel zoeken:

 • grep --recursive --include="*.php" "deleted_post" .
 • grep --recursive --include="*.php" "trash_post" .

Hieruit bleek al snel dat de “Sucuri Security” plugin de boosdoener was. Deze plugin communiceert elke bericht verwijdering door naar de Sucuri API. Doordat voor elk bericht een HTTP-request werd uitgevoerd ontstond er een enorme vertraging bij het verwijderen van berichten.

Deze API-communicatie kan gelukkig eenvoudig uitgeschakeld worden via de Sucuri plugin instellingen pagina:

SSH-toegang en tools zoals grep kunnen goed helpen bij het opspeuren van dergelijke problemen.

Categorieën
Hosting Linux WordPress

WordPress network/multisite cron vervangen met Linux cron SiteGround

Veel WordPress ontwikkelaars zijn geen fan van de standaard WordPress cron functionaliteit. Vaak wordt daarom geadviseerd om de WordPress cron te vervangen met een Linux cron. De meeste artikelen adviseren om in wp-config.php de WordPress uit te schakelen via define( 'DISABLE_WP_CRON', 'true' ); en via cPanel of DirectAdmin een Linux cron in te stellen:

/usr/local/bin/php /home/user/public_html/wp-cron.php

Voor een eenvoudige WordPress installatie werkt dit vaak goed, maar binnen een WordPress network/multisite installatie wordt het vaak al lastiger. Als je je website host bij SiteGround is dit echter ook een fluitje van een cent. De volgende WP-CLI commando komt hier namelijk goed bij van pas:

wp site list --path=/home/user/public_html --deleted=0 --field=url | xargs -I {} wp cron event run --due-now --path=/home/user/public_html --quiet --url={}

Bovenstaand commando bestaat eigenlijk uit 2 commando’s, één voor het opvragen alle sites en één voor het uitvoeren van de verlopen cron events:

 1. wp site list --path=/home/user/public_html --deleted=0
 2. wp cron event run --due-now --path=/home/user/public_html --quiet --url={}

Met behulp van het xargs command geven we de output van het eerste commando door aan het tweede commando. Op die manier worden de verlopen cron events van alle (niet verwijderde) websites uitgevoerd.

Resources

Categorieën
Linux Mac PHP WordPress

Homebrew, PHP 7.1 en cURL error 56: SSLRead() return error -9806

Na het installeren van PHP 7.1 via Brew kreeg ik via de WordPress HTTP API soms de volgende foutmelding te zien:

cURL error 56: SSLRead() return error -9806

Ik was deze fout wel vaker tegen gekomen, maar het is altijd weer even zoeken naar de oplossing. Het belangrijkste is dat er gewerkt wordt Homebrew curl en openssl:

brew uninstall git
brew uninstall curl

brew install openssl
brew install libressl

brew install curl --with-openssl

brew install php71 --with-homebrew-curl --with-homebrew-libressl --build-from-source
brew install php71-xdebug
brew install php71-mcrypt

Verder zijn ook de volgende Homebrew packages handig om te installeren:

brew install svn

brew install git --with-brewed-curl --with-brewed-openssl --with-brewed-svn --without-completions
brew install git-ftp
brew install git-flow

brew install composer
brew install php-code-sniffer
brew install phpmd
brew install phpunit
brew install phpmyadmin

Update 29 augustus 2017

Bovenstaande commando’s lijken het probleem niet altijd op te lossen. Eventueel kan onderstaande dan geprobeerd worden:

brew reinstall curl --with-openssl

De Homebrew curl formule is ‘keg-only’, maar om er zeker van te zijn dat Homebrew curl formule gebruikt wordt linken we deze wel:

brew link curl --force

Ook zorgen we er voor dat de Homebrew curl formule gebruikt wordt in de shell:

echo 'export PATH="/usr/local/opt/curl/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc

Als het goed is geeft het volgende commando nu het volgende resultaat:

curl --version
curl 7.55.1 (x86_64-apple-darwin16.7.0) libcurl/7.55.1 OpenSSL/1.0.2l zlib/1.2.8 libssh2/1.8.0
Release-Date: 2017-08-14
Protocols: dict file ftp ftps gopher http https imap imaps ldap ldaps pop3 pop3s rtsp scp sftp smb smbs smtp smtps telnet tftp
Features: AsynchDNS IPv6 Largefile NTLM NTLM_WB SSL libz TLS-SRP UnixSockets HTTPS-proxy

Met name de OpenSSL/1.0.2l is hierbij belangrijk. Daarna gaan we PHP 7.1 opnieuw installeren met Homebrew curl:

brew reinstall php71 --with-homebrew-curl

Als het goed is geeft het volgende commando nu het volgende resultaat:

php -i | grep "SSL Version"
SSL Version => OpenSSL/1.0.2l

Bronnen

Categorieën
PHP WordPress

WordPress plugin testen met PHPUnit – mysqli_query(): Couldn’t fetch mysqli

Verschillende WordPress plugins die we ontwikkelen bij Pronamic testen we automatisch. Hiervoor maken we gebruik van de WordPress test repository https://develop.svn.wordpress.org/ en PHPUnit. Voor onder andere de Pronamic iDEAL plugin maken we hier al een aantal jaren gebruik maken. Echter na het bijwerken naar de laatste versie van de WordPress test repository https://develop.svn.wordpress.org/ liep ik tegen de volgende foutmelding aan:

mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli

In eerste instantie kon ik niet achterhalen waar wat fout ging, maar na lang zoeken en overleg met mijn collega Reüel heb ik hier wat meer informatie over kunnen vinden. In een WordPress.org support topic van 1½ maand geleden werd dezelfde foutmelding genoemd: https://wordpress.org/support/topic/wp_unittestcaseteardown-causes-mysqli_query-couldnt-fetch-mysqli/. Ryan McCue verwijst daar weer naar WordPress Trac ticket 39327. Hij beschrijft hier ook direct een oplossing:

Tracked this down a bit with @pento; it turns out to be a problem with PHPUnit’s global backups, and can be fixed by setting protected $backupGlobals = true in the test class. The key is that PHPUnit serialises the data and unserialises it to restore it.

Vervolgens geeft @pento later in een reactie ook aan hoe dit probleem het beste opgelost kan worden:

For an immediate plugin fix, the best option is to add backupGlobals=”false” to your phpunit.xms.dist.

Plugins zoals bijvoorbeeld Easy Digital Downloads hebben dit ook opgenomen in hun phpunit.xml  bestand: https://github.com/easydigitaldownloads/easy-digital-downloads/blob/master/phpunit.xml. Na het toevoegen van backupGlobals="false" is het probleem ook daadwerkelijk opgelost.

Categorieën
WordPress

Test de WordPress XML-RPC interface

Bij problemen met de WordPress XML-RPC interface zijn er verschillende manieren om de werking te testen:

Jetpack

https://jetpack.wordpress.com/jetpack.testsite/1/?url=https://www.pronamic.nl/xmlrpc.php

cURL

curl -d "<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <methodCall><methodName>demo.sayHello</methodName></methodCall>" https://www.pronamic.nl/xmlrpc.php
Categorieën
Hosting PHP WordPress

SiteGround timeout verhogen

Veel WordPress gebruikers zullen wel eens tegen timeouts aanlopen. Vooral bij bulk acties in WordPress wil dit nog wel eens voorkomen. Gelukkig kan de timeout limiet vaak verhoogd worden via bijvoorbeeld een .htaccess bestand. Bij SiteGround kan de limiet verhoogd worden via onderstaande code:

# BEGIN Custom timeout
<IfModule mod_dtimeout.c>
	<Files ~ ".php">
		SetEnvIf Request_URI "edit.php" DynamicTimeout=3600
	</Files>
</IfModule>
# END Custom timeout

Bron: https://wordpress.org/support/topic/temporary-failure/

Categorieën
Hosting PHP WordPress

PHP 7 Cron Jobs bij SiteGround

Gebruikers van SiteGround weten waarschijnlijk wel dat SiteGround altijd bovenop nieuwe ontwikkelingen zit. Zo hadden ze PHP 7 al vrij snel beschikbaar gesteld aan hun gebruikers. Door een regel op te nemen in een .htaccess  bestand kan PHP 7 eenvoudig geactiveerd worden:

AddHandler application/x-httpd-php70 .php .php5 .php4 .php3

Meer informatie hierover is te vinden op de volgende SiteGround pagina’s:

Voor zover mij bekend werkt dit echter niet voor Cron Jobs die direct de PHP executable aanroepen via bijvoorbeeld:

/usr/local/bin/php /home/username/public_html/wp-cron.php

Nou is het vrij eenvoudig om de PHP 7 executable te gebruiken door bovestaande commando aan te passen:

/usr/local/bin/php70 /home/username/public_html/wp-cron.php

Dit resulteerde bij mij echter in de volgende fout:

Cannot load Zend OPcache - it was already loaded

Reden om even te informeren bij de SiteGround support afdeling:

PHP 7 Cron Jobs bij SiteGround

Helaas werd de chatsessie zomaar beëindigd en heeft SiteGround niet opnieuw contact met me opgenomen. Na een korte zoektocht kwam ik echter zelf een oplossing tegen:

Usage: php [options] [-f] <file> [--] [args...]
  php [options] -r <code> [--] [args...]
  php [options] [-B <begin_code>] -R <code> [-E <end_code>] [--] [args...]
  php [options] [-B <begin_code>] -F <file> [-E <end_code>] [--] [args...]
  php [options] -S <addr>:<port> [-t docroot]
  php [options] -- [args...]
  php [options] -a

 -a        Run as interactive shell
 -c <path>|<file> Look for php.ini file in this directory
 -n        No configuration (ini) files will be used
 -d foo[=bar]   Define INI entry foo with value 'bar'
 -e        Generate extended information for debugger/profiler
 -f <file>    Parse and execute <file>.
 -h        This help
 -i        PHP information
 -l        Syntax check only (lint)
 -m        Show compiled in modules
 -r <code>    Run PHP <code> without using script tags <?..?>
 -B <begin_code> Run PHP <begin_code> before processing input lines
 -R <code>    Run PHP <code> for every input line
 -F <file>    Parse and execute <file> for every input line
 -E <end_code>  Run PHP <end_code> after processing all input lines
 -H        Hide any passed arguments from external tools.
 -S <addr>:<port> Run with built-in web server.
 -t <docroot>   Specify document root <docroot> for built-in web server.
 -s        Output HTML syntax highlighted source.
 -v        Version number
 -w        Output source with stripped comments and whitespace.
 -z <file>    Load Zend extension <file>.

 args...     Arguments passed to script. Use -- args when first argument
          starts with - or script is read from stdin

 --ini      Show configuration file names

 --rf <name>   Show information about function <name>.
 --rc <name>   Show information about class <name>.
 --re <name>   Show information about extension <name>.
 --rz <name>   Show information about Zend extension <name>.
 --ri <name>   Show configuration for extension <name>.

Door de -n optie toe te voegen aan het commando was de foutmelding verdwenen.

/usr/local/bin/php70 -n /home/username/public_html/wp-cron.php
Categorieën
Hosting WordPress

WordPress SAVEQUERIES invloed op performance

Voor debug en ontwikkel doeleinden kan het soms handig zijn om alle WordPress queries op te slaan. Dit kan gerealiseerd worden door in je code de SAVEQUERIES constante op true te zetten. Vaak wordt dit toegevoegd aan het WordPress configuratie bestand wp-config.php. Er zijn echter ook plugins die deze constante op true zetten, bijvoorbeeld: Query Monitor. Het wil dan ook wel eens voorkomen dat maatwerk code de define( 'SAVEQUERIES', true ); definitie bevat. Voor productie omgevingen is dit echter vaak niet gewenst om dit impact kan hebben op de performance van een website. Het kan soms echter lastig zijn om te achterhalen waar de SAVEQUERIES constante op true is gezet. Gelukkig kan met grep eenvoudig gezocht worden naar alle bestanden met daarin SAVEQUERIES:

grep -r -H "SAVEQUERIES" *
Categorieën
Hosting Linux WordPress

Savvii VPS productie en staging

Gebruikers van een Savvii VPS hebben de mogelijkheid om SSH toegang te krijgen. Dit kan erg handig zijn om bijvoorbeeld snel een backup te maken of een kopie te maken van een website. Voor het opzetten van een nieuwe actuele staging omgeving kun je als volgt te werken gaan:

Productie | staging

Allereerst is het handig dat productie en staging omgevingen met elkaar kunnen communiceren via SSH. Hiervoor is het handig om een nieuwe SSH key aan te maken op de productie omgeving en deze toe te voegen aan de staging omgeving.

Productie

ssh [email protected]

ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "[email protected]" -f ~/.ssh/pronamic_rsa

eval "$(ssh-agent -s)"
ssh-add ~/.ssh/pronamic_rsa

Localhost

scp [email protected]:~/.ssh/pronamic_rsa.pub ~/Downloads/pronamic_rsa.pub

scp ~/Downloads/pronamic_rsa.pub [email protected]:~/tmp/pronamic_rsa.pub

Staging

ssh [email protected]

cat ~/tmp/pronamic_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys

rm ~/tmp/pronamic_rsa.pub

Productie » staging

ssh [email protected]

cd ~/wordpress/current

echo "wp-config.php" > staging-exclude.txt
echo "wp-content/infinitewp/backups" >> staging-exclude.txt
echo "wp-content/mu-plugins" >> staging-exclude.txt
echo "wp-content/mysql" >> staging-exclude.txt
echo "wp-content/uploads/2002" >> staging-exclude.txt
echo "wp-content/uploads/2003" >> staging-exclude.txt
echo "wp-content/uploads/2004" >> staging-exclude.txt
echo "wp-content/uploads/2005" >> staging-exclude.txt
echo "wp-content/uploads/2006" >> staging-exclude.txt
echo "wp-content/uploads/2007" >> staging-exclude.txt
echo "wp-content/uploads/2008" >> staging-exclude.txt
echo "wp-content/uploads/2009" >> staging-exclude.txt
echo "wp-content/uploads/2010" >> staging-exclude.txt
echo "wp-content/uploads/2011" >> staging-exclude.txt
echo "wp-content/uploads/2012" >> staging-exclude.txt
echo "wp-content/uploads/2013" >> staging-exclude.txt
echo "wp-content/uploads/2014" >> staging-exclude.txt
echo "wp-content/uploads/2015" >> staging-exclude.txt
echo "wp-content/uploads/backwpup*" >> staging-exclude.txt
echo "wp-content/uploads/gravity_forms" >> staging-exclude.txt
echo "wp-content/uploads/sites" >> staging-exclude.txt

# wp db export current.sql
mysqldump --user=user1 --password=******** --add-drop-table user1 > current.sql

rsync -avuz --exclude-from=staging-exclude.txt . [email protected]:~/wordpress/current

Het staging-exclude.txt bestand kun je in principe eenmalig aanmaken en in bijhouden welke mappen niet mee hoeven naar de staging omgeving. In bovenstaand voorbeeld heb ik veel uploads mappen uitgesloten.

Staging omgeving

ssh [email protected]

cd ~/wordpress/current

# wp db reset
# wp db import current.sql
# wp search-replace 'http://user1.savviihq.com' 'http://user2.savviihq.com'

mysql --user=user2 --password=******** user2 < current.sql

WP-CLI

Helaas werkt WP-CLI momenteel niet op onze Savvii VPS’en. Hierdoor is het exporteren en importeren van de database nog wat omslachtig. Met WP-CLI zou dit vereenvoudig kunnen worden wp db export, wp db reset, wp db import en wp search-replace.

Resources

Categorieën
Linux PHP WordPress

HostGator cURL outdated, disappointing support

Today i came in contact with an Pronamic IDEAL plugin user who was getting “Problem with the SSL CA cert (path? access rights?)” errors. The website was hosted at HostGator and after a quick Google search I noticed that more WordPress users had similar issues. The problems are caused by an outdated cURL library version 7.19.7. I requested HostGator to update to the latest stable version of cURL but their support doesn’t really help.

I think it’s very clear that the cURL library is outdated and needs an update. HostGator support however requires me to send the billing details of our client. How will the billing details help to get cURL updated? Since I don’t have these details HostGator support is not really helping. The helpdesk also forwarded me to their “What Software and Program Versions Does HostGator Offer?” page. On this page HostGator clients can read that they run cURL version 7.15.x:

cURL 7.15.x (also libcurl and PHP/CURL)

Right after that the helpdesk is saying:

We do our best to keep software and program versions as up to date as possible. Our technical team regularly evaluates software updates and pushes updates across HostGator’s servers as they are deemed secure and appropriate for HostGator’s shared hosting environment.

How credible is that since cURL version 7.15 was launched 8.9 years ago? Below you can find the whole chat conversation with HostGator. I don’t have further experience with HostGator but my advice would be to not host at HostGator.

Chat ID: 14642039.
Question: Problem with the SSL CA cert (path? access rights?)

(1:30:55pm) System: Customer has entered chat and is waiting for an agent.

(1:31:49pm) William L.: Hello and welcome to Hostgator LiveChat. My name is William and I’d be glad to assist you with any questions you may have today. How are you?

(1:33:29pm) Remco: Hello William, i’m good. Only have an issue on http://**********.com/ with remote request to an https:// URL. We use WordPress and are getting an HTTP request failed error.

“Problem with the SSL CA cert (path? access rights?)

(1:34:11pm) Remco: Did soms research on Google and see other users of Hostgator had also this issue

(1:34:14pm) Remco: https://wordpress.org/support/topic/http-error-problem-with-the-ssl-ca-cert-path-access-rights

(1:34:18pm) Remco: https://wordpress.org/support/topic/http-error-problem-with-the-ssl-ca-cert-path-access-rights-1

(1:34:47pm) Remco: I quote: “Asking Hostgator to update CURL to the latest stable version will fix this issue, it’s an easy thing for a host to do. A hosting company that size should know what to do..”

(1:35:45pm) William L.: For security reasons, before I am allowed to make changes or provide information to a user’s account, I am required to verify that this is the owner of the account. Please enter your billing login information in the verification box. Thank you.

(1:37:15pm) Remco: I’m not the owner of this account, i’m contacting you on behalf of our client. She however already had contact about this earlier.

(1:37:16pm) William L.: May I have your primary email address on account please?

(1:37:39pm) William L.: Unfortunately, in order to further investigate, I will need full verification in order to proceed to look into this.

(1:38:51pm) Remco: Our client doesn’t have an technical background… so it’s a bit hard for her to give you all the details. I think it’s clear that you have to update the cURL library. I don’t see why you need full verification for this…

(1:39:45pm) William L.: Okay. Regardless, I would still need the full verification details so I can pull up your account, as well as seeing if there is a SSL installed on the site itself.

(1:40:03pm) William L.: I apologized for the trouble but it would be required.

(1:40:14pm) William L.: All i need would only be the email address on account and the password.

(1:40:38pm) Remco: Ok, i have the e-mailadress ******@**********.com

(1:40:55pm) Remco: And the following details

(1:40:58pm) Remco: https://*********.hostgator.com:2083 <https://*********.hostgator.com:2083/>
User: ********
Password: ***********

(1:41:23pm) William L.: May I have your account security pin please? It is a 4 to 8 digits when you first registered for this account.

(1:42:01pm) Remco: I don’t have that information, you just said you would only need the email address and the password :).

(1:42:29pm) William L.: The password would refer to the billing password.

(1:42:31pm) William L.: Do you have that as well?

(1:42:36pm) William L.: If so, I will re-send the pop up box.

(1:42:45pm) William L.: The security pin is an alternative method of verifying for the account fully.

(1:42:50pm) Remco: Nope, this is all the information i have.

(1:43:03pm) William L.: Sure. Let me see what I can do with those information. Just a moment.

(1:45:18pm) William L.: May I ask what plugin are you attempting to use for the remote request to the HTTPS:// URL?

(1:46:01pm)Remco:The “Pronamic iDEAL” plugin… for an Dutch payment provider connection

(1:46:25pm) William L.: Thank you, Remco.

(1:46:31pm) William L.: Please bear me with a few minutes over here.

(1:50:36pm) William L.: In order to update curl, unfortunately you would need root access to complete this. As such you will want to look into upgrading to a VPS ( http://www.hostgator.com/vps-hosting/ ) or dedicated server ( http://www.hostgator.com/dedicated ) if this is something that is mission critical for you. I apologize for any inconvenience this has caused you.

You would either need to contact with the plugin developer in regards of such issue or update your server package to a VPS or a dedicated server in order to update cURL to the latest and stable version.

(1:52:52pm) Remco: Hmm, and why don’t you update cURL on this server to the latest and stable version? There is a bug in cURL version 7.19.7 so i think it’s your responsibility to update to fix the issue.

(1:55:16pm) William L.: I will be able to request of such for you. However, in order to do so, I will need to fully verify you. Are you able to obtain the billing password, or security pin?

(1:57:35pm) Remco: I probably can obtain this information, but again i don’t see why you need this. The cURL library is outdated, you guys just have to update. Version 7.19.7 o cURL was launched in 2009, we are now 2015. Can you guarantee an update if i get this billing password?

(1:58:23pm) William L.: I will not be able to guaranteed anything as this task will be performing by our support admin, which is why verification is mandatory prior to updating curl since we are going to be performing change on account.

(2:00:38pm) Remco: Hmm, this approuch is not very client friendly… it will only delay an solution… and you can’t even guarantee an solution… since it’s very clear that the cURL library is outdated…

(2:01:54pm) William L.: http://support.hostgator.com/articles/hosting-guide/hardware-software/what-software-and-program-versions-does-hostgator-offer

cURL 7.15.x (also libcurl and PHP/CURL)

We do our best to keep software and program versions as up to date as possible. Our technical team regularly evaluates software updates and pushes updates across HostGator’s servers as they are deemed secure and appropriate for HostGator’s shared hosting environment.

(2:03:54pm) Remco: That’s not really credible, cURL version 7.15 was launched 8.9 years ago. And still you say you do your best to keep software and program version as up to date as possible?

(2:04:03pm) William L.: Okay.

(2:04:08pm) William L.: I am sorry for the frustration.

(2:04:31pm) William L.: If you would like to proceed, please provide the billing details as the verification method and I would have this ticket generate for you so that our admins can work on it.

(2:05:59pm) Remco: I don’t have that information now, i think you have enough details to proceed anyway…

(2:06:47pm) William L.: Remco, please understand I am attempting to assist with you. However, without the verification details, I will not be able to proceed. You can always contact us when you do have the information and we will be glad to generate the ticket for you.

(2:10:00pm) William L.: I hate to bother, are you still with me?

(2:10:14pm) Remco: Ok, i’m disappointed in the way you handle this. I will ask my client to mail you this conversation so you can proceed and hopefully fix this issue asap. I will also recommend to consider switching to another hosting company.

(2:11:19pm) William L.: I am very sorry in regards of such experience you are currently experiencing. Please understand that we take account’s security matter very seriously hence the verification process before we perform changes on account.

Is there anything else you might need assistance with?

(2:12:54pm) Remco: I understand you take account’s security matter very seriously… maybe you contact the client yourself and make sure the problem is solved… i really think your client would appreciate that!

(2:13:19pm) William L.: Absolutely. I understand. May I ask if you have any further question for me today?

(2:15:37pm) William L.: This chat will now be terminated due to inactivity. If you need anything else, please start a new live chat session. We would be glad to assist you further. Take care and have a great day!

(2:15:42pm) System: This chat has ended. Click Rate And Exit to rate the representative and our company!

After this our client contacted HostGator for the cURL update, their response:

Hello, and thank you for contacting HostGator.com,

We maintain the same version of cURL across all of our shared servers. Unfortunately, we are unable to upgrade cURL for only your account as it would affect our other customers and their sites on the server. If you need an different version of cURL, you will need to upgrade to either a VPS or a dedicated server. We recommend these for our customers who are wanting specialized setups or different versions of software on their server.

If you are interested in upgrading, I would suggest looking ove rthe types of hosting that we offer: http://support.hostgator.com/articles/hosting-guide/hosting-plan-comparison/shared-environment-vs-dedicated-environment

http://support.hostgator.com/articles/hosting-guide/hosting-plan-comparison/articles/hosting-guide/hosting-plan-comparison/how-do-i-choose-which-hosting-plan-is-right-for-me

Read more about why you need to avoid HostGator on https://yoast.com/avoid-hostgator/.